เจาะประเด็นข่าว 7HD

สรุปเหรียญซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2565

เจาะประเด็นข่าว 7HD - สรุปเหรียญรางวัล ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 การแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 31

เจ้าภาพเวียดนาม ได้ไปแล้ว 108 เหรียญทอง ไทย อยู่ที่สอง 44 เหรียญทอง ฟิลิปปินส์ 36 เหรียญทอง สิงคโปร์ 33 เหรียญทอง และ อินโดนีเซีย 29 เหรียญทอง