ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 17 พ.ค.65 ประกายเพชร เจ.เอส.พี. vs หาญศึกเล็ก ศิษย์จ่ากุ้ง

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 17 พ.ค.65 ประกายเพชร เจ.เอส.พี. vs หาญศึกเล็ก ศิษย์จ่ากุ้ง