เจาะประเด็นข่าว 7HD

สรุปเหรียญซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2565

เจาะประเด็นข่าว 7HD - สรุปเหรียญรางวัลซีเกมส์ ล่าสุด ไทยขึ้นมาอยู่ที่สองแล้ว

โดยเจ้าภาพ เวียดนาม ยังคงนำเป็นที่หนึ่ง มี 40 เหรียญทอง ไทย ขึ้นมาอยู่ที่ 2 มี 16 เหรียญทอง อินโดนีเซีย ที่สาม 15 เหรียญทอง ฟิลิปปินส์ 14 เหรียญทอง มาเลเซีย ที่ห้า มี 13 เหรียญทอง ช่วงเย็นลุ้นเหรียญกันต่ออีกหลายเหรียญ