เจาะประเด็นข่าว 7HD

สรุปเหรียญซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2565

เจาะประเด็นข่าว 7HD - สรุปเหรียญรางวัล ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 การแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 31

เวียดนาม เจ้าภาพ เริ่มนำห่างแล้ว มี 31 เหรียญทอง อินโดนีเซีย แซงขึ้นที่สอง มี 13 เหรียญทอง เท่ากับ มาเลเซีย ที่ตกไปอยู่ที่สาม ฟิลิปปินส์ 7 เหรียญทอง ไทย 6 เหรียญทอง อยู่อันดับที่ห้า