เจาะประเด็นข่าว 7HD

สรุปเหรียญซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2565

เจาะประเด็นข่าว 7HD - สรุปเหรียญรางวัล ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 การแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 31

เจ้าภาพเวียดนาม ได้เพิ่มเป็น 15 เหรียญทอง มาเลเซีย ยังอยู่ที่สอง 11 เหรียญทอง อินโดนีเซีย ที่สาม 5 เหรียญทอง ไทย ยังอยู่ที่ 6 มี 1 เหรียญทองเท่าเดิม