ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 12 พ.ค.65 หาญ ส.ศักรินทร์ vs ขุนพันธ์ เกียรติเจริญชัย

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 12 พ.ค.65 หาญ ส.ศักรินทร์ vs ขุนพันธ์ เกียรติเจริญชัย