ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 8 พ.ค.65 ยุทธศักดิ์ ศักดิ์บุรีรัมภ์ vs สิทธิศักดิ์ ช.จันมณี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 8 พ.ค.65 ยุทธศักดิ์ ศักดิ์บุรีรัมภ์ vs สิทธิศักดิ์ ช.จันมณี