ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 1 พ.ค.65 ลือชา เพชรพญาไท vs ท้าวฝั่งโขง เอฟ.เอ.กรุ๊ป

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 1 พ.ค.65 ลือชา เพชรพญาไท vs ท้าวฝั่งโขง เอฟ.เอ.กรุ๊ป