ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 30 เม.ย.65 สิทธิศักดิ์ เซ็งซิมอิ๊วยิม vs อรัญชัย เกียรติภัทรพรรณ

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 30 เม.ย.65 สิทธิศักดิ์ เซ็งซิมอิ๊วยิม vs อรัญชัย เกียรติภัทรพรรณ