7HD ร้อนออนไลน์

ไทยตั้งเป้าคว้าเหรียญทองซีเกมส์เวียดนาม 114 เหรียญ นายกรัฐมนตรีให้โอวาทกับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ยึดเป้าหมายต้องชนะ!!

วันนี้ (29 เม.ย.65) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวให้โอวาทกับนักกีฬาทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่ ที่จะไปร่วมในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 12-23 พฤษภาคม 2565 นี้  ซึ่งครั้งนี้กำหนดเป้าหมายเหรียญทองไว้ที่ 114 เหรียญ  พร้อมฝากให้ทุกคนใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ สร้างชื่อเสียงที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชน และเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น เรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์มาพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงฝีมือของแต่ละคนให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนช่วยปรับปรุงวงการกีฬาของไทยให้ดียิ่งขึ้น

พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี ย้ำให้ทุกคนตั้งเป้าหมายไว้ว่า “ต้องชนะ” ต้องตั้งให้สูงไว้ก่อน ถือเป็นความท้าทายที่ต้องเอาชนะตัวเองให้ได้ อีกอย่างก็อยู่ที่กำลังใจด้วย ซึ่งอาจจะทำได้ดีกว่าสถิติที่ซ้อมไว้ และขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้