สนามข่าว 7 สี

Variety กีฬาไทย : มวยตำรับพระเจ้าเสือ

สนามข่าว 7 สี - วาไรตี้กีฬาวันนี้ ไปชมความเป็นมาของแม่ไม้มวยไทยแบบฉบับพระเจ้าเสือกัน

กีฬาการต่อสู้มวยคาดเชือกได้รับความนิยมแพร่หลายมาตั้งแต่ในรัชสมัย สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 หรือพระนามว่า พระเจ้าเสือ แห่งกรุงศรีอยุธยา พระองค์ทรงโปรดกีฬามวยเป็นอย่างยิ่ง ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถด้านมวยเป็นเลิศ และได้คิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเป็นแบบฉบับเฉพาะพระองค์ ถูกบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรในชื่อว่า ตำรับพระเจ้าเสือ แบ่งเป็นแม่ไม้มวยไทย 15 ท่า เช่น หักงวงไอยรา, หนุมานถวายแหวน ซึ่งเป็นท่าแม่ไม้มวยที่สืบสานกันมาจนถึงยุคปัจจุบัน

นอกจากการชกมวยแล้ว ก็ยังมีการไหว้ครู เพราะการไหว้ครูก่อนขึ้นชกถือเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณและความเคารพต่อครูมวย พ่อแม่ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองให้พ้นจากภัยอันตรายทั้งปวง เป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่ทำสืบต่อกันมาช้านานจนกลายเป็นประเพณีหนึ่งที่ต้องทำก่อนขึ้นชกเสมอ นอกจากนี้การไหว้ครูยังเป็นเอกลักษณ์และจุดเด่นของศิลปะมวยไทย เพราะฉะนั้นการไหว้ครูจึงมีความสำคัญมาก การไหว้ครูก็มีท่าเฉพาะเช่นกัน เช่น ท่าเทพพนม, ท่าพรหม, ท่าสอดสร้อยมาลา เป็นต้น

และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระเจ้าเสือ ทางคณะรัฐมนตรีได้มติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 ให้วันที่ 6 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันมวยไทย