ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 3 เม.ย.65 เพชรดำ เพชรนพเก้า vs สิทธิศักดิ์ ช.จันทร์มณี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 3 เม.ย.65 เพชรดำ เพชรนพเก้า vs สิทธิศักดิ์ ช.จันทร์มณี