ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 30 มี.ค.65 ยอดภพ อีมิเน้นท์แอร์ vs ฟ้าใหม่ ศิษย์ซ้อน้อง

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 30 มี.ค.65 ยอดภพ อีมิเน้นท์แอร์ vs ฟ้าใหม่ ศิษย์ซ้อน้อง