เช้าข่าว 7 สี

กอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย

เช้าข่าว 7 สี - นายจินดา เดชภิมล รองผู้ว่าฝ่ายส่งเสริมกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ชมรมกอล์ฟการกีฬาแห่งประเทศไทย จัดกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย นายก้องศักด ยอดมณี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ในหน่วยงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จัดภายใต้การรักษาระยะห่างโควิด-19 อย่างเคร่งครัด