ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 23 มี.ค.65 เสือเล็ก เกียรติเจริญชัย vs หาญ ส.ศักรินทร์

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 23 มี.ค.65 เสือเล็ก เกียรติเจริญชัย vs หาญ ส.ศักรินทร์