สนามข่าว 7 สี

นวพรรษ วงค์เจริญ คว้าเหรียญทองว่ายน้ำ กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47

สนามข่าว 7 สี - รายงานกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ศรีสะเกษเกมส์ ไปพบกับ คุณณัฐวุฒิ ผังวิวัฒน์ และ คุณศิวกร ลออพิสุทธิ์