สนามข่าว 7 สี

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ถ้านักกีฬาติดโควิด-19 ได้เบี้ยเลี้ยงหรือไม่?

สนามข่าว 7 สี - ช่วงนี้มาชม รายงานกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 จากจังหวัดศรีสะเกษ คุณณัฐวุฒิ ผังวิวัฒน์ กับ คุณศิวกร ลออพิสุทธิ์ รายงานจากโรงพยาบาลราษีไศล