เช้าข่าว 7 สี

เกียรติศักดิ์ คว้าทองยูโด รุ่น 60 กก. ให้อำนาจเจริญ - กทม.นำเจ้าเหรียญทองกีฬาแห่งชาติ

เช้าข่าว 7 สี - กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ศรีสะเกษเกมส์ กรุงเทพมหานครยังนำเหรียญรางวัล ไปติดตามการรายงานจาก คุณณัฐวุฒิ ผังวิวัฒน์