เจาะประเด็นข่าว 7HD

Variety กีฬาไทย : เส้นทางมวยไทยสู่โอลิมปิก

เจาะประเด็นข่าว 7HD - Variety กีฬาไทย วันนี้ ไปติดตามความหวังของกีฬามวยไทย ที่จะได้บรรจุในการแข่งขันโอลิมปิก

มวยไทย กีฬาประจำชาติ ภูมิปัญญาชาติไทยที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน จนต่างชาติยอมรับว่าเป็นศิลปะการต่อสู้ท่ายืนที่ดีที่สุด แต่เมื่อหันมามองการแข่งขันในระดับโอลิมปิก มวยไทยยังไม่เคยถูกบรรจุเข้าสู่การแข่งขัน ต่างจากศิลปะการต่อสู้ของชาติอื่น ๆ อย่าง ยูโด หรือ เทควันโด ที่มีการแข่งขันในโอลิมปิกมาอย่างยาวนาน จึงมีการตั้งคำถามว่า ทำอย่างไร มวยไทยจะได้สิทธิ์บรรจุอยู่ในกีฬาโอลิมปิกบ้าง

ความแตกต่างระหว่างมวยไทยอาชีพ กับมวยไทยที่จะชกในโอลิมปิก มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด เพราะคณะกรรมการโอลิมปิก หรือ ไอโอซี เน้นในเรื่องต้องไม่แสดงถึงความรุนแรง ต้องเป็นศิลปะการใช้ความสามารถ และสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ความปลอดภัยของตัวนักกีฬา

และด้วยการที่เป็นกีฬาตัดสินด้วยสายตา สิ่งที่ตามมา คือ ปัญหาการตัดสิน ตรงนี้ สหพันธ์มวยไทยนานาชาติ ต้องพิสูจน์ให้ไอโอซีเห็นว่า การตัดสินมีความโปร่งใส ชัดเจน ยุติธรรม

การผลักดันมวยไทยเข้าสู่โอลิมปิก จะต้องร่วมมือกันหลายภาคส่วน รวมถึงรัฐบาลที่ต้องเป็นเจ้าภาพหลัก ให้สมกับที่ต้องการให้มวยไทย เป็นซอฟต์เพาเวอร์สู่เวทีระดับโลก