7HD ร้อนออนไลน์

กระทรวงท่องเที่ยวฯ ตั้งเป้ามีนักท่องเที่ยวซาอุฯ 2 แสนคนในปีนี้ และ 1 ล้านคนในปีหน้า เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวไทย

วันนี้ (1 มี.ค.65) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ กระทรวงฯ จะรายงานความคืบหน้า หลังสารต้องห้ามทางการกีฬาผ่านความเห็นชอบ และมีการเผยแพร่การแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา เรียบร้อยแล้ว และเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติปลดไทยออกจากรายชื่อประเทศผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎและได้รับการขึ้นสถานะ ทำให้ประเทศไทยออกจากกลุ่มประเทศที่ไม่ปฏิบัติตามกฎบัตรของวาดาเรียบร้อยแล้ว ให้ที่ประชุมรับทราบด้วย

สำหรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์จากประเทศซาอุดีอาระเบีย ที่บินตรงมายังสนามบินนานาสุวรรณภูมิ ประเทศไทยเที่ยวแรกวานนี้ (28 ก.พ.65) ซึ่งมีนักท่องเที่ยวซาอุดิอาระเบียเดินทางมากับเที่ยวบินดังกล่าวด้วย 70 คนนั้น นายพิพัฒน์ กล่าวว่า เป็นผลมาจากการสานสัมพันธไมตรี ฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและซาอุดิอาระเบีย ของรัฐบาล และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ทันทีที่เที่ยวบินแรกเดินทางถึงทางการไทย ไทยได้ให้การต้อนรับอย่างสมเกียรติ และหลังจากนี้คาดหวังว่าจะมีเที่ยวบินเดินทางเข้าประเทศไทยจากซาอุดีอาระเบียสัปดาห์ละ 3 ครั้ง

“มีรายงานว่า นักท่องเที่ยวชาวซาอุดีอาระเบียต้องการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยจำนวนมาก และคาดว่าปีนี้ จะมีกลุ่มนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาได้ประมาณ 200,000 คน เพื่อทำการกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยให้ได้ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีให้ได้ ซึ่งค่าเฉลี่ยในการท่องเที่ยวในแต่ละทริปต่อหนึ่งคน จะใช้จ่ายประมาณ 90,000 บาทต่อทริป หากเป็นไปได้ปีหน้าจะตั้งเป้าหมายว่าให้ได้ 1,000,000 คน เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว” รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา กล่าว