เจาะประเด็นข่าว 7HD

กกต.แจก 11 ใบส้ม เลือกตั้งใหม่ นายก-ส.อบต.

เจาะประเด็นข่าว 7HD - กกต.แจกอีก 11 ใบส้ม นายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เหตุซื้อเสียง และไม่มีคุณสมบัติลงสมัคร พร้อมสั่งผู้อำนวยการ กกต.ท้องถิ่นกำหนดวันเลือกตั้งใหม่

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีคำสั่งลงวันที่ 26 มกราคม ให้มีการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลใหม่ รวม 11 แห่ง ใน 9 จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี ชุมพร นครราชสีมา แพร่ สมุทรสงคราม สงขลา ตราด สระแก้ว และ ตาก ซึ่งจะทำให้ในการเลือกตั้งใหม่ ทั้ง 11 คนนี้ ไม่สามารถลงสมัครได้ โดยหลังจากนี้จะมีการเลือกตั้งใหม่ภายใน 20 วัน ยกเว้นกรณีการเลือกตั้งนายก อบต.นาหมอศรี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ที่กำหนดไม่เกิน 40 วัน นับจาก กกต.มีคำสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่