ข่าวเด็ด 7 สี

กทม.ยังมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นอันดับ 1 ของประเทศ

ข่าวเด็ด 7 สี - ศบค.รายงาน 10 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ มากที่สุด กรุงเทพมหานคร ยังสูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง จำนวน 1,427 คน รองลงมา คือ จังหวัดสมุทรปราการ 692 คน, นนทบุรี 460 คน, ชลบุรี 334 คน และภูเก็ต 332 คน ขณะนี้ ไทยมีผู้ติดเชื้อสะสมกว่า 2.4 ล้านคน เป็นอันดับที่ 27 ของโลก

ส่วนความคืบหน้ายอดฉีดวัคซีนโควิด ไทยฉีดไปได้ กว่า 113.6 ล้านโดส เข็มแรกคิดเป็น 75% ของประชากร เข็มสอง 69.5% และเข็มสาม หรือเข็มกระตุ้น จำนวนกว่า 13 ล้านคน หรือ 18.8% ของประชากร