เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 27 มกราคม 2565

เช้าข่าว 7 สี - พยากรณ์อากาศวันนี้ 27 มกราคม 2565

ลมฝ่ายตะวันตกในระดับบน พัดพาความหนาวเย็นจากประเทศเมียนมา เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ ทำให้ประเทศไทยตอนบน ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้า