สนามข่าว 7 สี

รายงานพิเศษ : ปรับปรุงทางม้าลาย แก้จุดบอด

สนามข่าว 7 สี - จากกรณีบิกไบก์พุ่งชนหมอกระต่าย บนทางม้าลายหน้าโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ล่าสุด กทม. เตรียมติดป้ายสัญลักษณ์จราจรเพิ่มเติม และพิจารณาตีเส้นชะลอความเร็ว ติดตามรายงานจากคุณพรเทพ สิงหกุล

กลายเป็นความวิตกกังวลของผู้ใช้ทางม้าลายเดินข้ามถนน หลังเกิดเหตุ สิบตำรวจตรีขี่บิกไบก์พุ่งชนหมอกระต่ายจนเสียชีวิต ขณะข้ามทางม้าลาย หน้าโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ เขตราชเทวี

สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่สำรวจลักษณะทางกายภาพบนถนนจุดเกิดเหตุ พบว่าจุดนี้มีป้ายแสดงสัญลักษณ์จราจรที่ครบถ้วน แจ้งเตือนให้เห็นทางม้าลายข้ามถนนได้ในระยะไกล และในระดับสายตา ส่วนทางม้าลายได้ลงสีเพิ่มเติม ปรับปรุงมาแล้วก่อนหน้านี้

หลังจากนี้ กรุงเทพมหานครมีแผนจะตีเส้นชะลอความเร็ว และติดป้ายระวังคนข้ามถนนเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ขับขี่ได้แตะเบรก หยุดรถให้คนเดินข้ามถนนอย่างปลอดภัย

ขณะที่ ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน แนะแนวทางแก้ไขทางวิศวกรรมจราจร จุดนี้ ควรตีเส้นจราจรที่กว้างขึ้น ขนาด 5-7 เมตร เพื่อลดจุดบอดบนถนน ให้ผู้ขับขี่ได้มองเห็นคนข้ามในระยะไกลมากขึ้น พร้อมติดป้ายแจ้งให้ทราบ ข้างหน้ามีทางม้าลาย ผู้ขับขี่จะได้ชะลดความเร็ว ไม่ต้องแตะเบรกในระยะกระชั้นชิด

สิ่งสำคัญ คือ วินัยจราจร ผู้ขับขี่ต้องมีน้ำใจบนท้องถนน เคารพสิทธิคนข้ามทางม้าลาย และเคารพกฤหมายตามมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติจราจร ปี 2522 ระบุไว้ว่า ให้ผู้ขับขี่ชะลอความเร็ว เมื่อเข้าใกล้ทางร่วม ทางแยก ทางข้าม หรือวงเวียน