7HD ร้อนออนไลน์

โฆษกรัฐบาลชี้แจง "นายกรัฐมนตรี" กลับจากซาอุดีอาระเบียไม่กักตัว เลือกใช้แนวทาง Test and Go แทน

วันนี้ (24 ม.ค.65) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยแนวทางกักตัวของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ ที่จะเดินทางกลับจากราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ว่าเนื่องจากภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่เดินทางไปต่างประเทศ ไม่มีการค้างคืน และเดินทางแบบ Seal Route ตามเส้นทางที่กำหนดเป็นการเฉพาะ ประกอบกับมีภารกิจที่จะต้องทำอีกมาก เมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้ว

ดังนั้น พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี จึงเลือกใช้แนวทาง Test and Go ตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR  2 ครั้ง คือ วันแรกทันทีที่เดินทางกลับถึงไทย และ วันที่ 5 ก.พ. 2565 ระหว่างนี้จะทำภารกิจโดยเน้นการประชุมผ่านระบบออนไลน์ และปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด