ห้องข่าวภาคเที่ยง

ครม.พิจารณา พ.ร.ป. 2 ฉบับ - พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ

ห้องข่าวภาคเที่ยง - การประชุม ครม.สัปดาห์นี้ เลื่อนมาเป็นวันจันทร์ เพราะนายกรัฐมนตรี ติดภารกิจสำคัญต้องเดินทางไปต่างประเทศ รายละเอียดติดตามจากคุณอรรถพล ภิญโญ รายงานสดจากทำเนียบรัฐบาล

สำหรับวาระการประชุมที่น่าสนใจ คือ การพิจารณายกเว้นการจัดเก็บภาษีเงินเยียวยา ที่ประชาชนได้รับจากรัฐ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์โควิด-19 ด้วย

การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ ยังคงเป็นการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. และพรรคการเมือง 2 ฉบับ ซึ่งเป็นร่างของรัฐบาล ก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาตามขั้นตอน พร้อมจะขยายระยะเวลา ประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 31 มกราคมนี้ ออกไปอีก 2 เดือน ให้สอดรับกับสถานการณ์โควิด-19

ขณะที่ กระทรวงการคลัง เสนอร่างกฎหมายการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเยียวยา เงินช่วยเหลือ เงินสนับสนุน เงินอุดหนุน และประโยชน์อื่นใดที่ได้รับจากโครงการภาครัฐ อันเนื่องมาจากการบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ร่างกฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมเพิ่ม ตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า และร่างกฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมเพิ่ม ตามกฏหมายว่าด้วยสิทธิบัตร

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะเสนอผลการสำรวจความต้องการของประชาชน พ.ศ.2565 ว่าด้วยของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เสนอร่างพระราชบัญญัติมาตราการป้องกันการฟ้องคดีปิดปากในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่และประพฤติมิชอบ

สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เลื่อนมาเป็นวันนี้เนื่องจากว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีกำหนดการเดินทางเยือนราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคมนี้ ซึ่งเป็นการเยือนระดับผู้นำครั้งแรกในรอบ 32 ปี เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยนายกรัฐมนตรีได้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เป็นเข็มที่ 4 และตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางตามมาตรการสาธารณสุขของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

ขณะที่ กระทรวงการต่างประเทศของซาอุดีอาระเบีย เผยแพร่ข้อความว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะเดินทางไปเยือนซาอุดีอาระเบีย ในวันที่ 25-26 มกราคมนี้ เพื่อพูดคุยและหารือในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในด้านต่าง ๆ อย่างเป็นทางการ หลังจากที่ได้พูดคุยเบื้องต้นมาแล้วก่อนหน้านี้

ขณะที่กลุ่ม พี มูฟ ชุมนุมหน้าทำเนียบรัฐบาล ทวง 15 ข้อ เรียกร้อง ทั้งด้านการจัดการที่ดิน ทำกิน ที่อยู่อาศัย สิทธิสถานะบุคคล โครงการพัฒนาของรัฐ รวมถึงเรียกร้องรัฐสวัสดิการ ให้นำเข้า ครม.ขอความเห็นชอบ