เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 24 มกราคม 2565

เช้าข่าว 7 สี - พยากรณ์อากาศวันนี้ 24 มกราคม 2565

จากปัจจัยของลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้และยังมีลมใต้และลมตะวันตกที่พัดเข้ามาปกคลุมพื้นที่ภาคเหนือ และภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคตะวันออก ส่งผลทำให้ระยะนี้จะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ภาคอีสานและภาคตะวันออก