ห้องข่าวภาคเที่ยง

ประชุมสภาฯ วันแรก มั่นใจองค์ประชุมครบ

ห้องข่าวภาคเที่ยง - วันแรกของการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เริ่มจากการนับองค์ประชุมกันก่อน หลังพบมี สส.ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลเป็นกลุ่มเสี่ยงต้องกักตัว และความคืบหน้าอภิปรายทั่วไปไม่ลงมติที่ฝ่ายค้านเตรียมเสนอยื่นญัตติในสัปดาห์หน้า

แต่ก่อนประชุมสภาผู้แทนราษฎร นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เป็นผู้นำฝ่ายค้าน โดยมีนางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้เชิญพระบรมราชโองการเข้าสู่ห้องพิธี

หลังจากนั้น นายแพทย์ชลน่าน เปิดเผยด้วยว่า เตรียมยื่นญัตติอภิปรายทั่วไปไม่ลงมติ ตามมาตรา 152 ถึงปัญหาความเดือดร้อนประชาชน ข้าวของแพง กระทบความเป็นอยู่ เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง เสนอปัญหาให้รัฐบาล นำไปปรับปรุงแก้ไข คาดว่าอย่างช้าไม่เกินวันจันทร์ที่จะถึงนี้ ให้ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ พิจารณาบรรจุญัตติ และหากไม่มีอะไรผิดพลาด หรือรัฐบาลดึงเวลา ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ จะสามารถเปิดประชุมเพื่ออภิปรายได้ นอกจากนี้ จะเดินหน้าตั้งกระทู้ถาม รัฐบาล และตั้งญัตติให้สมาชิกได้ปรึกษาหารือ ถึงปัญหาโรคระบาดให้สุกร และราคาสินค้าแพง

ส่วนการประชุมสภาฯที่มี สส.หลายคนต้องกักตัวเพราะเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด-19 นั้น นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ยังมั่นใจว่า จะเปิดประชุมสภาฯได้ เชื่อว่าองค์ประชุมจะครบ เพราะมี สส. ประมาณ 10 กว่าคนเท่านั้น ที่แจ้งลาการประชุม

นายนิโรธ สุนทรเลขา ประธานวิปรัฐบาล เชื่อว่า สส.ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาล จะร่วมกันเป็นองค์ประชุมให้การประชุมผ่านไปด้วยดี ทุกฝ่ายจะเห็นผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก และได้กำชับ สส.พรรคร่วมรัฐบาลให้มาทำหน้าที่ของ สส.ในการประชุมสภา