เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 19 มกราคม 2565

ฝนฟ้าอากาศ : พยากรณ์อากาศวันนี้ 19 มกราคม 2565

20-22 มกราคม 2565 คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนผ่านภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคกลางตอนบน ในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล