ห้องข่าววาไรตี้

ก.แรงงาน เตรียม 2 หมื่นเตียง รองรับแรงงานติดโควิด-19

ห้องข่าววาไรตี้ - กระทรวงแรงงาน เตรียมเตียง Hospitel 20,000 เตียง รองรับแรงงานที่ติดเชื้อโควิด-19

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการบริหารจัดการเตียงผู้ป่วย รองรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 ที่ติดเชื้อโควิด-19 ได้มีการเตรียมบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคม พร้อมเตียงใน Hospitel เกือบ 20,000 เตียง ไว้รองรับ โดยปัจจุบัน มีผู้ป่วยครองเตียง ทั้งหมด 12,240 เตียง ยังคงเหลือ 6,433 เตียง ซึ่งในแต่ละวันจะมีผู้ประกันตนหมุนเวียนเข้าออกตลอดเวลา

ด้าน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า ขณะเดียวกันยังได้มีการประสานหาเตียงสำรองเพิ่มเติม ให้สามารถรองรับการรักษาผู้ประกันตนได้อย่างเพียงพอ พร้อมได้เตรียมสายด่วน 1506 กด 6 และกด 7 เป็นช่องทางติดต่อให้กับผู้ประกันตน ที่ไม่สามารถหาสถานที่ตรวจและสถานพยาบาลเข้ารับการรักษาในกรณีติดเชื้อได้ รวมทั้งการประสานรองรับการประสานขอความช่วยเหลือจากผู้ประกันตนที่ติดเชื้อโควิด-19 โดยให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. ซึ่งหลังการรับแจ้งเรื่องแล้ว เจ้าหน้าที่จะรีบประสานส่งตัวผู้ติดเชื้อ เข้าสู่ระบบการรักษาที่โรงพยาบาล หรือ Hospitel ก่อนลำดับแรก