ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 16 ม.ค.65 ชนะศึก ลูกกันทระ vs ฟ้าใหม่ ส.ยิ่งเจริญการช่าง

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 16 ม.ค.65 ชนะศึก ลูกกันทระ vs ฟ้าใหม่ ส.ยิ่งเจริญการช่าง