ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 14 ม.ค.65 ต่วนเป๋ เกียรติคมสิงห์ vs ฉมวกเพชร เพชรเกษม

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 14 ม.ค.65 ต่วนเป๋ เกียรติคมสิงห์ vs ฉมวกเพชร เพชรเกษม