ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 5 ม.ค.65 รุ่งเพชร ว.รุ่งนิรันดร์ vs รุ่งราวี ศศิประภายิม

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 5 ม.ค.65 รุ่งเพชร ว.รุ่งนิรันดร์ vs รุ่งราวี ศศิประภายิม