เช้าข่าว 7 สี

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.ก.คุมใช้สารกระตุ้นฯ พ.ศ. 2555

เช้าข่าว 7 สี - นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี เห็นชอบร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 โดยให้เหตุผลที่ต้องออกเป็นพระราชกำหนด เพราะมีกรอบเวลาที่ตกลงไว้กับ องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก หรือ วาดา ต้องแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมกราคม นี้ และ หากไม่ดำเนินการแก้ไขจะต้องสูญเสียค่าใช้จ่าย 5 หมื่นล้านบาทต่อปี ซึ่งเข้าเงื่อนไขสามารถออกเป็นพระราชกำหนดได้

โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการต่อไป เพื่อให้ทันการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเอเชียนอินดอร์-แอนด์มาเชียลอาร์ตเกมส์ 2022 ในเดือนมีนาคม 2565 และ กีฬาซีเกมส์ เวียดนาม และ ที่การแข่งขันเอเชียนเกมส์ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน