ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 24 ธ.ค.64 เสมาเพชร ส.เชาวลิต vs รุ่งเกียรติ ซากามิ

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 24 ธ.ค.64 เสมาเพชร ส.เชาวลิต vs รุ่งเกียรติ ซากามิ