เช้าข่าว 7 สี

งานเสวนาเรื่อง การยกระดับโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเชิงกอล์ฟของไทย

เช้าข่าว 7 สี - สมาคมผู้บริหารสนามกอล์ฟภาคตะวันออก ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเสวนาเรื่อง การยกระดับโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเชิงกอล์ฟของไทย เพื่อยกระดับกีฬากอล์ฟ รวมถึงการท่องเที่ยว