ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 22 ธ.ค.64 เขมราฐ ศิษย์จ่าแป๊ะ vs เสกสรรค์ ช.พุฒพัตร

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 22 ธ.ค.64 เขมราฐ ศิษย์จ่าแป๊ะ vs เสกสรรค์ ช.พุฒพัตร