เช้าข่าว 7 สี

เปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลทุนการศึกษา บุตร - ธิดา ช่างภาพการเมือง

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษา บุตร - ธิดา ช่างภาพการเมือง พร้อมทั้งช่วยเหลือสมาชิก ที่ได้รับผลจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า