เช้าข่าว 7 สี

ชมรมฟุตบอลช่อง 7HD จับมือ ชมรมจักรยานโอสถสภา ทำกิจกรรมเพื่อสังคม

ชมรมฟุตบอลช่อง 7HD และ ชมรมจักรยานโอสถสภา ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคม “ปั่นเพื่อน้อง” ที่โรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาส จังหวัดชลบุรี เพื่อหารายได้สนับสนุนทำไฟฟ้าในการรองรับระบบคอมพิวเตอร์ และสร้างหลังคาคลุมเครื่องเล่น พร้อมทั้งร่วมกันทำกิจกรรมทาสีเครื่องเล่นกลางแจ้งให้กับโรงเรียน