เช้านี้ที่หมอชิต

เจ้าหญิงญี่ปุ่นบรรลุนิติภาวะ

เช้านี้ที่หมอชิต - เจ้าหญิงไอโกะ พระราชธิดาพระองค์เดียวในสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ และสมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะ ทรงเข้าพิธีฉลองบรรลุนิติภาวะที่พระราชวังอิมพีเรียลเมื่อวันอาทิตย์ หลังจากพระองค์มีพระชันษาครบ 20 ปี เมื่อวันพุธที่ผ่านมา