สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

นายกฯ ย้ำเข้าประเทศเสี่ยงติดเชื้อกลายพันธุ์

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ขอให้ประชาชนฉีดวัคซีนกันให้มากที่สุด ย้ำรัฐบาลให้ความสำคัญกับการเร่งฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชากรตามเป้าหมาย พร้อมพัฒนาระบบการเก็บประวัติการฉีดวัคซีนที่สามารถแสดงได้ผ่านทางโทรศัพท์แทนสมุดพกพา เพื่อนำไปแสดงยังสถานที่ท่องเที่ยว สถานประกอบการต่างๆ ก่อนเข้าใช้บริการ ร่วมกับมาตรการเพิ่มเติมในพื้นที่ที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อประจำจังหวัดเป็นผู้กำหนด อาทิ การตรวจ ATK หรือ RT-PCR และได้สั่งการให้มีการกวดขันอย่างเข้มงวดร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า หลังพบคลัสเตอร์จากร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า หากพบการกระทำผิดจะต้องปิดบริการ และผู้รับผิดชอบพื้นที่จะต้องถูกลงโทษทางวินัย

อย่างไรก็ตาม หลังได้รับรายงานกรณีพบเชื้อโควิด-19 กลายพันธุ์ NU จากภูมิภาคยุโรปและภูมิภาคแอฟริกา นายกรัฐมนตรีได้มอบหมาย ให้กรมควบคุมโรคติดต่อกระทรวงสาธารณสุขติดตาม และเตรียมมาตรการป้องกัน และห้ามประชาชนเดินทางไปยังประเทศต้นทางที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อ เพื่อไม่ให้มีการนำเชื้อกลับมา