เจาะประเด็นข่าว 7HD

ตีตรงจุด : เจาะสาเหตุหมูแพง เรื่องหมูๆ ที่ไม่หมู

ปัญหาราคาหมูหน้าเขียงมีราคาแพง 1 กิโลกรัม บางพื้นที่ขายกันเริ่ม เมื่อตรวจสอบปัญหาหมูแพงย้อนกลับไปที่หน้าฟาร์ม ซึ่งคณะอนุกรรมการต้นทุนการผลิตสุกร ใน Pig Board พิจารณาต้นทุนผลิตสุกร เฉลี่ยปี 2564 ประเมินต้นทุนเฉลี่ยไตรมาส 3 และ4 ดังนี้

กรณีซื้อลูกสุกรมาเลี้ยงขุน เฉลี่ยทั้งปี 78.40 บาทต่อกิโลกรัม โดยช่วงไตรมาส 3 อยู่ที่ 80.80 บาทต่อกิโลกรัม และไตรมาส 4 อยู่ที่ 76.94 บาทต่อกิโลกรัม

กรณีผลิตลูกสุกรเองเฉลี่ยทั้งปี 70.42 บาท ต่อกิโลกรัม ซึ่งราคาในไตรมาส 3 อยู่ที่ 72.32 บาทต่อกิโลกรัม และไตรมาส 4 อยู่ที่ 72.88 บาทต่อกิโลกรัม

ขณะที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประกาศราคาระหว่างวันที่ 15 - 21 พฤศจิกายน 2564 พบว่าสุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 73.95 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 72.59 บาทของสัปดาห์ที่ผ่านมา

โดยนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เผยว่าการเลี้ยงหมู 1 ตัว มีต้นทุนหลายปัจจัยเกี่ยวข้อง ทั้งอาหารสัตว์ แรงงาน ระบบไบโอซีเคียวริตี้ หรือระบบการป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ฟาร์มเลี้ยง และการขนส่ง รวมทั้งยังมีปัจจัยความต้องการบริโภคกับปริมาณของหมูที่ผลิตออกมาด้วย โดยพิษโควิด-19 ก่อนหน้านี้ทำให้ภาคการบริโภคหมูลดลง เพราะไม่มีทั้งนักท่องเที่ยวและประชาชนในประเทศยังรัดเข็มขัดในการบริโภคแล้ว ปีนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูยังต้องประสบกับภาวะโรคระบาดจนทำให้หมูแม่พันธุ์กว่า 1,000,000 ตัว ลดลงเหลือราว 650,000 – 700,000 ตัวเท่านั้น ขณะที่เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูโดยเฉพาะขนาดกลางและเล็ก บาดเจ็บหนัก บางรายล้มหายตายจากไปเหลือราว 150,000 คน จากราว 200,000 คน

การนำเข้าทางสมาคมฯ ไม่มีนโยบายให้นำเข้าโดยเด็ดขาดเพราะจะเป็นการทำร้ายประเทศไทย ก็พยายามหาแนวทางเร่งการผลิตขึ้นมาให้เร็วและทันต่อการบริโภคในอนาคต ถ้าหมูจะเริ่มขาดแคลน สมาคมฯ จะพยายามเร่งการผลิตหยุดการส่งออกในบางชิ้นส่วน หยุดการส่งออกหมูเป็นในบางส่วน

เมื่อการเลี้ยงหมูในปัจจุบันที่มีความเสี่ยงจากโรคอุบัติใหม่ อย่างโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และโรคในหมูเดิมที่พบบ่อยอยู่แล้ว ยิ่งปีนี้ที่จำนวนแม่พันธุ์ลดลงไปถึง 35 เปอร์เซ็นต์ การจะอยู่รอดระยะยาว

มีคำแนะนำให้ฟาร์มต่างๆ เร่งสร้างระบบการเลี้ยงที่มีการป้องกันโรคเข้าสู่ฟาร์ม และทำมาตรฐานฟาร์มหมู หรือ GAP (Good Agricultural Practices) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเชิญชวนฟาร์มหมูเร่งจัดทำเข้ามาในระบบเพิ่มขึ้น แม้ต้องใช้เม็ดเงินลงทุน คาดว่ามีเพิ่มไม่ต่ำกว่า 2 บาทต่อกิโลกรัม แต่สามารถตัดวงจรโรคในหมูได้

ต้องบอกว่าการเลี้ยงหมูในยุคนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย เหมือนการรับประทานหมู เพราะกว่าจะมาเป็นหมูบนโต๊ะอาหารต้องผ่านทั้งความเสี่ยงในเรื่องของโรคระบาด ต้นทุนค่าอาหารสัตว์ แรงงานและยังต้องวัดดวงกับกำลังซื้อของผู้บริโภคว่าเม็ดเงินในกระเป๋าจะเหลือพอกับการซื้อหมูรับประทานหรือไม่