เช้าข่าว 7 สี

สมาคมกีฬายูยิตสูฯ จัดโครงการอบรมผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน

สมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทยได้จัดโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายูยิตสู Class B และโครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬายูยิตสู Class C ระหว่างวันที่ 22–26 พฤศจิกายน ที่โรงแรม J.A Villa พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้ร่วมเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 50 คน

การจัดการอบรมครั้งนี้ได้คำนึงถึงมาตรการป้องกันโควิด-19 โดยผู้เข้าอบรบทุกท่านต้องได้รับการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ก่อนเข้ารับการอบรม