สนามข่าว 7 สี

คอลัมน์หมายเลข 7 : หนีคดีทุจริตขาดอายุความลงสมัครนายก อบต.และ สมาชิก อบต.ได้?

คอลัมน์หมายเลข 7 เกิดขึ้นได้อย่างไร บุคคลที่หนีคดีทุจริตจนขาดอายุความ กลับมาลงสมัครนายก อบต. และสมาชิก อบต.