ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : ตามดูกฎเหล็ก ห้าม ขรก.การเมือง ช่วยผู้สมัคร อบต.หาเสียง

ข่าวภาคค่ำ - คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ ชวนดูกฎเหล็กที่กำหนดในพระราชบัญญัติสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ที่ห้ามไม่ให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไปช่วยหาเสียง แต่ก็ยังมีคนแหกกฎ เป็นใคร มีความพยายามแก้กฎหมายนี้อย่างไร ติดตามจากคุณสมจิตต์ นวเครือสุนทร

เป็นคลิปเหตุการณ์เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ที่ผ่านมา แต่เริ่มมีการเผยแพร่ผ่านโลกโซเชียล ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน กลายเป็นปมร้อน ที่นายวีระกร คำประกอบ สส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ ไม่เพียงต้องออกมาชี้แจงเท่านั้น แต่ยังถูกนายศรีสุวรรณ จรรยา ยื่นเรื่องร้องเรียน ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.ตรวจสอบด้วย เนื่องจากอาจเข้าข่ายความผิด ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 34 ที่กำหนดห้ามข้าราชการการเมือง สส./สว./ผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น ดำเนินการใด ๆ ในทางที่เป็นคุณแก่ผู้สมัครใด ซึ่้งเจ้าตัวยืนยัน ไม่ได้ทำผิดกฎหมาย ไม่ได้ช่วยหาเสียง เพียงแค่ทดสอบไมค์เท่านั้น

บทลงโทษของการฝ่าฝืนมาตรานี้ มีทั้งโทษของบุคคลที่ฝ่าฝืน จำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้น มีกำหนด 20 ปี ส่วนบทลงโทษของพรรคการเมือง หากเข้าไปเกี่ยวข้อง มีโทษสูงสุดถึงยุบพรรค

กฎเหล็กดังกล่าวถูกวิจารณ์จากฝ่ายการเมืองมาโดยตลอดว่า ไม่สอดรับกับสภาพความเป็นจริง และย้อนแย้งกับระเบียบ กกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียง และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง พ.ศ.2563 ข้อ 7, 9 และ 10 ที่กำหนดให้พรรคการเมืองสามารถช่วยผู้สมัครรับเลือกตั้งหาเสียงได้

ล่าสุดเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ที่ผ่านมา นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นตัวแทนพรรค ยื่นเรื่องแก้ไขกฎหมายมาตรานี้ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร อ้างเหตุผลว่า เป็นการขัดขวางความเข้มแข็งของพรรคการเมือง

ขณะที่มุมมองของนักวิชาการด้านกฎหมาย เห็นว่า จากสภาพการเมืองปัจจุบัน ไม่ควรแก้กฎหมายมาตรานี้

มีเรื่องชวนคิดว่า หากการแก้ไขกฎหมายมาตรานี้ ให้ สส. และสว.ช่วยหาเสียงได้แล้วเสร็จก่อนที่ กกต.จะมีมติอย่างใด อย่างหนึ่ง ย่อมมีผลต่อคดีของนายวีระกรด้วย จึงมีข้อเสนอให้ กกต.เร่งรัดชี้มูลเรื่องนี้

การแก้ไขพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 34 จะสำเร็จหรือไม่ ยังไม่มีใครรู้ แต่ในขณะที่กฎหมายยังมีผลบังคับใช้ ต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายนี้ ขณะที่ประชาชน ควรติดตามข่าวสาร หากพบผู้สมัครหรือผู้สนับสนุนผู้สมัครนายก อบต./สภา อบต.รายใด มีพฤติกรรมละเมิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นฉบับใดก็ตาม ควรไตร่ตรองให้ดีก่อนหย่อนบัตรลงคะแนน ในวันที่ 28 พฤศจิกายนนี้ หยุดขายเสียง จุดเปลี่ยนประเทศ