ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 14 พ.ย.64 เพชร อ.พิมลศรี vs หนึ่งเทพ อีมิเน้นท์แอร์

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 14 พ.ย.64 เพชร อ.พิมลศรี vs หนึ่งเทพ อีมิเน้นท์แอร์