เช้าข่าว 7 สี

แถลงข่าวจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง 2020 โอลิมปิก เดย์

นายพิชัย ชุณหวชิระ รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย เป็นประธานแถลงข่าวจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง 2020 โอลิมปิก เดย์ ในรูปแบบ เวอร์ชวล รัน ปลอดภัยจากโควิด-19

กิจกรรมนี้เป็นการเฉลิมฉลองวันสถาปนาโอลิมปิกสากล โดยมีเป้าหมาย เพื่อต้องการให้ประชาชนทุกเพศทุกวัย มาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 1 - 20 ธันวาคมนี้