เช้าข่าว 7 สี

ฟุตบอลการกุศล จีดับเบิ้ลยูเอ็ม เกรทวอลล์เตอร์ คัพ

ที่สนาม ไนช์เพลส สปอร์ตคลับ จังหวัดเชียงใหม่ นายธันยพัฒน์ พงคพนาไกร รองกรรมการผู้จัดการบริษัทในเครือ จีดับเบิ้ลยูเอ็ม อุบลราชธานีและเชียงใหม่ เป็นประธานจัดการแข่งขันฟุตบอล จีดับเบิ้ลยูเอ็ม เกรทวอลล์เตอร์ คัพ ครั้งที่ 1 ฟุตบอลอาวุโส 50 ปี เพื่อให้ประชาชนสูงอายุมาร่วมออกกำลังกาย พร้อมสมทบทุนมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่น้องๆ ในแต่ละโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่