สนามข่าว 7 สี

เตือนใจสายดื่ม เมาแล้วขับ อาจชวดเงินประกัน

เตือนใจสายดื่ม เมาแล้วขับ หากเกิดอุบัติเหตุ อาจชวดเงินประกัน เพราะเงื่อนไขใหม่ ห้ามมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด เกิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

ที่ต้องเตือนเพราะหลายคนไม่ทราบถึงเงื่อนไขใหม่ สายดื่มที่คิดว่าถ้าปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด ไม่ถึง 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ไม่เรียกว่า "เมาแล้วขับ" เป็นความเข้าใจผิด

เพราะเงื่อนไขใหม่ระบุไว้ว่า หากมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด เกิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ คือ เมาแล้วขับ ประกันจะไม่จ่ายค่าชดเชย กรณีเกิดอุบัติเหตุ

หากผู้ขับขี่ไม่ยินยอมตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ จะถือว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ประกันก็จะไม่จ่ายค่าชดเชย กรณีเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้น เวลาเจอด่านตรวจ ต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่

หลายคนอยากรู้ ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดแบบไหนที่ถือว่าอันตราย ทำไมถึงต้องห้ามดื่ม

ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด กับอาการของคนที่ดื่ม มีดังนี้
1. ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จะมีอาการสนุกสนานร่าเริงมากกว่าปกติ
2. ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ การควบควบคุมการเคลื่อนไหวเสียไป ไม่สามารถควบคุมได้ดีเท่าภาวะปกติ
3. ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด 90 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จะมีอาการเดินเซ ทรงตัวไม่อยู่ พูดไม่ชัด
4. ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด 200 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จะเกิดอาการง่วงซึม สับสน เห็นภาพซ้อน
5. ถ้าระดับแอลกอฮอล์ในเลือดมากกว่า 400 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ หมดสติ หยุดหายใจ และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

อัตราโทษในความผิดฐานขับรถในขณะเมาสุรา
1. เมาแล้วขับ จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับขั้นต่ำเพิ่มเป็น 10,000-20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตฯ
2. เมาแล้วขับ ทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ จำคุก 1-5 ปี ปรับ 20,000-100,000 บาท พักใช้ใบอนุญาตฯ ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือเพิกถอนใบอนุญาตฯ
3. เมาแล้วขับ เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส จำคุก 2-6 ปี ปรับ 40,000-120,000 บาท พักใช้ใบอนุญาตฯ ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือเพิกถอนใบอนุญาตฯ
4. เมาแล้วขับ เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย โทษจำคุก 3-10 ปี ปรับ 60,000-200,000 บาท รวมทั้งเพิกถอนใบอนุญาตฯ