สนามข่าว 7 สี

คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจงบพัฒนา อบต. - เปิดอัตรารางวัลนำจับโกงเลือกตั้ง อบต.

คอลัมน์หมายเลข 7 ยังคงเกาะติดงบประมาณของ อบต. ที่ใช้ในการพัฒนาความเจริญ รวมทั้งเงินรางวัลที่ประชาชนจะได้รับจาก กกต. หากช่วยจับโกงเลือกตั้ง อบต. ได้สำเร็จ ติดตามจากคุณสมโภชน์ โตรักษา